Fortælling gennem et Videokamera

Familien Wensien og Höger

 

Den Selskabelige Forening

I 1920-22 kom min mormor og min morfar, Gretha og Karl med i den selskabelige forening. Den holdt bal ca. en gang om måneden, oftest om søndagen fra kl. 20 til ca. 1 - 2 tiden. Om hverdagen når de holdt møde, var der også dans bagefter, men her sluttede det kl. 24. Til dansen efter møderne spillede Hansen på klaver, men til ballerne var der foruden Hansen et par ekstra musikere med der spillede på violin og på horn

Til ballerne, hvor børnene måtte komme med, var der ofte underholdning, tryllekunster, hypnotisør, teater, film ol.

Foreningen holdt også juletræsfest, karneval, pakkefest, andespil og om sommeren var der skovtur, både med og uden børn. Skovturen kunne f.eks. gå til Klampenborg når børnene var med, eller til Sorø eller Roskilde når det var voksenskovtur.

Om sommeren lejede man et lille hus, der lå ved fabrikken Tuborg på Strandvejen, og her arrangerede de tombola, kuglespil, skydning ol. til fordel for foreningen.

Foreningens formand og stifter, Hans Christiansen var skotøjsarbejder og pindeformand. Min morfar Karl Höger var næstformand og herudover var der 3 - 4 andre i bestyrelsen.

Kortspil hos Christiansen der var formand for den selskabelige forening
Fra højre:
1. Karl Höger, min morfar,  2. Nielsen,  3. Christiansens svigersøn, 4. bror til Christiansen,  
5. ukendt,  6. Lundgreen,  7. Christiansen

Der var mange skotøjsarbejdere der var medlemmer, men foreningen var ikke tilknyttet noget bestemt erhverv, men det var hovedsagelig arbejdere, der var medlemmer. Medlemstallet af foreningen ved vi ikke noget om, men til ballerne var der ofte omkring 200 personer, og det var ikke kun folk fra kvarteret der kom, men fra hele København, f.eks. kom flere fra Amager.

Ballerne blev afholdt i nogle selskabslokalerne, der lå i Koldinggade. For at komme ind til et bal måtte man være medlem og købe baltegn. I den ene ende af salen var der en lille forhøjning til musikerne, og der var stole hele vejen rundt i salen til danserne. I den anden ende var der opstillet borde og stole.

Det var musikerne der styrede dansen, og der blev danset en´ dans af gangen uden danseinstruktion.

Min mormor fortæller:
"Lancier, sekstur, tyrolervals sådan forskellige blev der spillet.
Det var ofte som vi bestilte hos Hansen
"Spil den"
Jeg skulle gerne have en vals
Jeg kunne godt lide at danse vals
så skulle de over til mig
den "lille Nielsen" og sådan flere
og så kurede de hen ad gulvet
for at komme over og få fat i mig.
De sagde at jeg dansede som en engel."

Det var de gamle runddanse som vals, polka, trippevals, mazurka, galop, scottish der blev danset, og ofte blev der danset "forkert om" Mormor fortalte at der var nogle af danserne der var eksperter i "forkert om".

Der blev også danset turdanse, men min mormor kunne kun huske navnene på to turdanse, Lancier og sekstur, og de kom hver aften der var bal.

De moderne danse som tango, slowfox ol. blev meget lidt spillet, og det var de helt unge der ville have dem.

 

Fra højre:
1. Gretha Wensien 2. Karl Höger  3. Andreasen 
4. Christiansen med harmonikaen

Foreningen opløstes sidst i 1930'erne, da formanden Hans Christiansen døde, men da havde den også fungeret i mere end 25 år.

Tilbage til startside